Live Law

2020-09-30 04:32:57.0

  • BJP Rajya Sabha MP Vinay Katiyar, Sakshi Maharaj, Vishwa Hindu Parishad leaders Ashok Singhal, Giriraj Kishore, Vishnu Hari Dalmiya and Sadhvi Rithambara are also accused in the case.

    Next Story