Begin typing your search above and press return to search.
Top Stories

Supreme Court Designates 51 Former High Court Judges As Senior Advocates

LIVELAW NEWS NETWORK
23 May 2022 1:51 PM GMT
Supreme Court Designates 51 Former High Court Judges As Senior Advocates
x

The Supreme Court of India has designated 51 former Chief Justices/Judges of High Court, as Senior Advocates.

Following are the former Chief Justices/Judges who have been designated as Senior Advocates, with their parent High Court:

1. Hariprasad A. - Kerala

2. Bhushan P Dharmadhikari - Bombay

3. Dr. K. Bhakthavatsala - Karnataka

4. Pankaj Naqvi - Allahabad

5. Lok Pal Singh - Uttarakhand

6. Shyam Kishore Sharma - Patna

7. Sudip Ahluwalia - Calcutta

8. Rajive Bhalla - Punjab & Haryana

9. Dilip Babasaheb Bhosale - Bombay

10. A. K. Pathak - Delhi

11. Dr. Vineet Kothari - Rajasthan

12. Vishnu Chandra Gupta - Allahabad

13. Girish Chandra Gupta - Calcutta

14. K. Ravichandrabaabu - Madras

15. Bansi Lal Bhat - Jammu & Kashmir

16. Rakesh Kumar Garg - Punjab & Haryana

17. Vinay Kumar Jain - Delhi

18. Servesh Kumar Gupta - Uttarakhand

19. T.B. Radhakrishnan - Kerala

20. Rajiv Sahai Endlaw - Delhi

21. Ajay Tewari - Punjab & Haryana

22. Vijay Kumar Shall - Delhi

23. Man Mohan Singh - Delhi

24. Rajiv Narain Raina - Punjab & Haryana

25. Sunil Prabhakarrao Deshmukh - Bombay

26. Dama Seshadri Naidu - Andhra Pradesh

27. Ravinder Parkash Nagrath - Punjab & Haryana

28. Matam Venkataramana - Andhra Pradesh

29. Rajesh Kumar Agarwal (Rajes Kumar) - Allahabad

30. Sangeet Raj Lodha - Rajasthan

31. Ramendra Jain - Punjab & Haryana

32. Tapen Sen - Jharkhand

33. B. Rajendran - Madras

34. Zaka Aziz-ul-Haq - Bombay

35. Ravi Krishnarao Deshpande - Bombay

36. Vinod Goel - Delhi

37. Gurindar Singh Sistani - Delhi

38. Paramjeet Singh Dhaliwal - Punjab & Haryana

39. Ved Prakash Vaish - Delhi

40. Mrs. Veena Birbal - Delhi

41. Dinesh Chandra Somani - Rajasthan

42. Ramachandran Nair T.R. - Kerala

43. Maharaj Krishan Hanjura - Jammu & Kashmir

44. Govind Mathur - Rajasthan

45. Jag Jivan Ram Midha - Delhi

46. M. Sathyanarayanan - Madras

47. Amar Saran - Allahabad

48. Ravindra Manoharrao Borde - Bombay

49. Rajesh Govind Ketkar - Bombay

50. Kishor K. Sonawane - Bombay

51. Sudhir Kumar Saxena - Allahabad

Click Here To Read The Registry's Letter

Next Story